همه با هم

همراه با هلال احمر به یاری آسیب‌دیدگان زلزله برویم.

ریحون در راستای کمک به زلزله‌زدگان استان های غربی کشور، اقدام به همکاری با سازمان هلال احمر برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی در قالب وجوه نقد از شما کاربران عزیزکرده است.

زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب -  نحوه ارسال کمک های اینترنتی مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه - کمپین همه با هم- ریحون زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب -  نحوه ارسال کمک های اینترنتی مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه - کمپین همه با هم- ریحون
نحوه مشارکت

مجموع حمایتهای مالی تاکنون:

تومان

نحوه همیاری با هلال احمر

نحوه کمک های مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه و سرپل ذهاب به صورت اینترنتی با همکاری ریحون و هلال احمر.

با انتخاب هر کدام از اقلام مورد نیاز آسیب دیدگان،هزینه آن برای خرید دریافت شده و به‌حساب رسمی سازمان حلال احمر واریز خواهد شد.

*همکاری با حلال احمر*

زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب -  نحوه ارسال کمک های اینترنتی مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه - کمپین همه با هم- ریحون

**یاری آسیب‌دیدگان**

جمع‌آوری کمک‌های مردمی

حمایت مستقیم

به ازای مشارکت شما عزیزان، ریحون نیز به همان میزان تا سقف 50.000.000 تومان در قالب اقلام مورد نیاز، به آسیب دیدگان زلزله کمک خواهد کرد.

پس از جمع‌آوری وجوه نقد پرداخت‌شده توسط شما کاربران عزیز، مبلغ نهایی برای خرید آب، پتو، غذای کنسروی، چادر و لوازم بهداشتی، به‌حساب رسمی سازمان هلال احمر واریز خواهد شد.

زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب -  نحوه ارسال کمک های اینترنتی مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه - کمپین همه با هم- ریحون