View Post

آگهی استخدام persona در ریحون، بیا ریحون

آگهی استخدام Persona در ریحون سامانه سفارش آنلاین غذا ریحون، به دنبال یک شخصیت (Persona) می گرده که در ساخت تمام ویدیوها و نقد و بررسی رستوران‌ها حضور داشته باشد.…